Bureau Control

Spanningsvolle situatie: de assistentieknop wordt ingedrukt.
Hoe benader je zo'n situatie?

Training 'Agressie Interventie Team'


Niet alles is te voorkomen. Soms escaleert het toch of wordt een collega plots geconfronteerd met agressie. Dan is het uiterst functioneel en prettig om te weten dat er altijd back-up is, die jou op tijd de juiste steun kan geven. Het Agressie Interventie Team (A.I.T.) leert extra vaardigheden, gericht op interveniëren, conflicthantering, teamwork, voorbereiding en het benaderen van boze, geïrriteerde maar vooral agressieve klanten, welke zich op een hoger agressieniveau bevinden. Ernstige bedreigingen in woord en daad of zelfs fysieke uitingen kunnen veilig en doeltreffend worden aangepakt.

Algemeen trainingsdoel


Na de training 'Agressie Interventie Team' zijn medewerkers in staat direct bij te dragen aan het bevorderen van de orde, rust en veiligheid. Zij zijn mentaal weerbaar en geven vertrouwen. Als team zijn zij in staat om in een spanningsvolle situatie adequaat, (pro)actief en professioneel te reageren. Ieder teamlid pakt een functionele rol en zal de-escalerend optreden om verdere escalatie te voorkomen.

Onderwerpen
Onderwerpen

 • ABC-gedrag
 • Aandacht en opvang
 • Benaderingsfasen
 • Doel Aanpak Analyse
 • Situationeel teamoptreden
 • Aktiestijlen
 • Spanning en stress
 • Roos van Leary
 • Vaardigheden B.A.M.© en E.G.E.L.©
 • Herkennen / erkennen gedrag
 • Agressieproces
 • Soorten agressie
 • Wat is agressie?

TRAININGSDUUR
TRAININGSDUUR

 • 2 dagdelen à 4 uur