Bureau Control

Een burger wordt agressief en intimiderend
Wat doe je?

Trainingen en opleidingen voor Toezicht en Handhaving


Agressie tegen mensen met een publieke of hulpverlenende taak leidt tot veel maatschappelijke verontwaardiging en onrust. Desondanks komt het voor. Naast de agressiepreventievaardigheden welke wij ontwikkelden, is scenariodenken, voorbereiding en het formuleren van een plan van aanpak cruciaal. Het helpt je veiliger op een situatie af te gaan, maakt je weerbaarder en je kunt het veilig afronden. Voor BOA's, Politie, en beveiligers ontwikkelden wij specialistische trainingen en opleidingen. Communicatie, pro actief handelen, vroegrepressie, reageren in spanningsvolle situaties en teamoptreden komt in iedere training of opleiding aan bod.

Algemeen trainingsdoel


Naargelang de opleidingsbehoefte en wensen wordt er een doelstelling geformuleerd.Aan de hand van deze doelstelling wordt in overleg de training samengesteld.

Hieronder een selectie van de onderdelen welke deel uit kunnen maken van deze training:

 • Communiceren in spanningsvolle situaties
 • Agressietraining en agressiepreventie
 • Verbaliserend optreden
 • Openbare Orde Team
 • Situationeel leiderschap
 • Bike-opleiding
 • Mentale kracht

Neem contact met ons op voor meer informatie.  

Onderwerpen
Onderwerpen

 • Herkennen en erkennen van gedrag
 • Vaardigheden B.A.M.© en E.G.E.L.©
 • Gesprekstechnieken
 • Roos van Leary
 • Bejegening
 • 5 Steps hard style
 • Observeren en waarnemen
 • Gevaarherkenning
 • Vaardigheden mentale toolbox
 • Juridische aspecten
 • R.T.G.B. of R.T.G.P.
 • Spanning en stress
 • Situationeel teamoptreden
 • Aktie- en conflicthanteringsstijlen
 • Doel Aanpak Analyse
 • Benaderingsfasen
 • Aandacht en opvang

Opleidingsduur
Opleidingsduur

 • Op aanvraag