Bureau Control

Voorkom een overval door awareness
Hoe alert ben jij?

Overvaltraining


Een ding is belangrijk; Niet bij een overvalsituatie betrokken raken. Door preventieve maatregelen, vooral op organisatorisch gebied, kan dat in veel gevallen wel. Voorkomen lukt desondanks niet altijd, vandaar onze oneliner: ‘WEGWEZEN of MEEWERKEN!' In de overvaltraining laten wij u tevens ervaren dat de instructie van de overheid en vele brancheorganisaties, het R.A.A.K. pincipe, gevaarlijk kan zijn. Hoog tijd voor een aanpassing!

Wij focussen op de mogelijkheden van de mens in relatie met het risico van een overval. Zeg maar de organisatorische aanpak in combinatie met bewustwording, scenariodenken en alertheid. Vanuit onze persoonlijke, soms heftige ervaringen met overvallen, overvallers en slachtoffers ontwikkelden wij een effectieve aanpak met als doel een overval te voorkomen en in geval het toch gebeurd, een manier om er veilig uit te komen. ​

Bekijk de film. 

Algemeen trainingsdoel


Na de overvaltraining is de deelnemer individueel in staat om in een overvalsituatie adequaat, (pro)actief en professioneel te reageren waarbij de veiligheid zo veel mogelijk gewaarborgd blijft. De deelnemer kan gedragingen analyseren en relateren aan eventuele risico’s. Hij beseft het nut maar vooral de noodzaak van preventief handelen en communiceren. Dit helpt een overval voorkomen.

Deelnemers zullen na de training zich uitermate bewust zijn van de stressreacties, welke een overvalsituatie met zich meebrengt. Men zal ingeval van een overval tijdig kunnen ‘vluchten’ of door het hanteren van de tips veiliger uit een overvalsituatie komen.

Na de training begrijpen de deelnemers de gevolgen na een overvalsituatie en is men in staat zichzelf, en vooral ook de anderen, te helpen, aandacht te hebben en weer controle te krijgen. 

ONDERWERPEN
ONDERWERPEN

 • Doelgerichte agressie
 • Preventieve maatregelen
 • Daderprofiel
 • Spanning en stress
 • Voorkomen van een overval
 • Omgaan met een overval
 • Creëren van awareness
 • Observeren en waarnemen
 • Gevolgen
 • Aandacht en eerste opvang

TRAININGSDUUR
TRAININGSDUUR

 • 1 dagdeel à 4 uur of
 • 2 dagdelen à 4 uur