Bureau Control

Je erkent verdacht gedrag
Wat doe je?

Calamiteitentraining


Naast de geëigende bedrijfsrisico’s, als brand, ernstig ongeval, overval, pandemie etc., welke in de R.I.& E. worden opgesomd, zijn er thans vanwege maatschappelijke ontwikkelingen ook andere actuele zaken. Deze zaken, zoals bijvoorbeeld shootings (AMOK) en aan terreur gerelateerde gebeurtenissen, zijn niet voorspelbaar en niet enkel gericht op een bepaalde branche. Organisaties moeten hiermee rekening houden en zich voorbereiden. Zorg er voor dat je bent voorbereid. Middels onze scenariotrainingen, aangereikte principes en vaardigheden dragen wij er aan bij dat u in staat bent controle te houden of deze snel weer terug te krijgen.

Algemeen opleidingsdoel


De leden van het Calamiteiten Management Team zullen aan de hand van uw Bedrijfsnood- of Calamiteitenplan scenariogericht worden opgeleid. Na de praktijkgerichte opleiding zijn zij in staat een calamiteit aan te pakken en te controleren dan wel een productieve bijdrage te leveren aan de hulpdiensten, welke afhankelijk van de calamiteit de regie overnemen. De items veiligheid voor medewerkers en klanten, normalisatie en imagobehoud zijn hier direct bij gebaat en kunnen worden bereikt.

Onderwerpen
Onderwerpen

  • Overige bedrijfsrisico's
  • Aandacht en opvang
  • Amok / Active shooter
  • Terorrisme
  • Bedreiging / afdreiging
  • Gijzeling
  • Overvalsituatie
  • Bommelding

OPLEIDINGSDUUR
OPLEIDINGSDUUR

  • Op aanvraag