Bureau Control

Een medewerker is zojuist bespuugd
Wat doe je?

Opleiding 'Agressiepreventie Coach'


Het is van belang om kennis en vaardigheden te onderhouden, collega’s te ondersteunen en de materie actueel te houden. Borging is het sleutelwoord. Als agressiepreventie coach heb je psychosociale arbeidsbelasting als extra taakaccent en draag je er actief aan bij om het niveau van de collega's en het organisatiebeleid op peil te houden. Aandacht voor de medewerkers maar ook alertheid in een breder perspectief. Je kent de beginselen van de eerste opvang en adviseert collega’s en het management gevraagd en ongevraagd. Voorts help jij medewerkers weerbaarder te worden. Evalueert situaties en ondersteunt collega's in de aanpak.

Algemeen opleidingsdoel


Als coach en als teamlid is de deelnemer in staat om voor, tijdens en na spanningsvolle situaties adequaat, zoals agressie en geweld op de werkvloer, (pro)actief en professioneel naar medewerkers en klanten te reageren. De coach is na de training in staat vaardigheden in te zetten om medewerkers echt te bereiken en de bejegeningsprincipes actueel te houden. De deelnemer zal afwijkend gedrag bij medewerkers eerder herkennen en dit op een juiste wijze ter sprake brengen.                

onderwerpen
onderwerpen

 • Referentiekader
 • Reflectieverslag
 • Feedback geven en ontvangen
 • Vaardigheden B.A.M.© en E.G.E.L.©
 • Roos van Leary
 • Aktie- en leerstijlen
 • Spanning en stress
 • Doel Aanpak Analyse
 • Benaderingsfasen
 • Coaching- en leiderschapstijlen
 • Coachgesprek
 • Briefing en debriefing
 • Aandacht en opvang

Opleidingsduur
Opleidingsduur

 • 4 dagdelen à 4 uur of
 • 3 x 2 dagdelen à 4 uur
 • Opleidingsdagen zijn verdeeld over een periode van 3 maanden.