Bureau Control

Het is op een avond rumoerig in het uitgaanscentrum
Wat doe je en hoe reageert het team?

Opleiding Openbare Orde Team


BOA's en beveiligers hebben tegenwoordig steeds vaker als taak de openbare orde te handhaven en waar nodig te herstellen. Op festivals, bij festiviteiten en overige publieke gebeurtenissen voeren zij deze taak al dan niet in samenwerking met de poltiie uit.

In de opleiding Openbare Orde Team krijgen de medewerkers vaardigheden aangereikt hoe preventief en repressief op te treden. Deze vaardigheden bestaan o.a. uit het herkennen en erkennen van gedrag, hoe daar pro actief op te reageren, het voortijdig signaleren en vroegrepressie. Dit zal er aan bijdragen dat spanningsvolle situaties worden voorkomen. Desondanks kan het voorkomen dat er een conflict of escalatie ontstaat. Het Openbare Orde Team krijgt extra vaardigheden aangereikt, gericht op interveniëren, teamwork, voorbereiding en het benaderen van boze, maar vooral (groepen) agressieve burgers, welke zich op een hoger agressieniveau bevinden. Ernstige bedreigingen in woord en daad of zelfs fysieke uitingen kunnen veilig en doeltreffend worden aangepakt.

Algemeen opleidingsdoel


Na de training zijn de deelnemers  in staat om in een spanningsvolle situatie adequaat, (pro)actief en professioneel ern veilig te reageren. Ieder teamlid pakt een functionele rol en zal de-escalerend optreden om agressie en verdere escalatie te voorkomen. Deelnemers ervaren het nut en de noodzaak van het opereren in een team en worden zowel als individu en als teamlid mentaal sterker.                  

Onderwerpen
Onderwerpen

 • Wat is agressie?
 • Soorten agressie
 • Agressieproces
 • Herkennen / erkennen gedrag
 • Spanningsvolle situaties
 • Vaardigheden B.A.M.© en E.G.E.L.©
 • Roos van Leary
 • Spanning en stress
 • Aktiestijlen
 • Situationeel teamoptreden
 • Doel Aanpak Analyse
 • Benaderingsfasen
 • Aandacht en opvang

Opleidingsduur
Opleidingsduur

 • 2 x 2 dagdelen à 4 uur