Bureau Control

Er is een massale vechtpartij in het centrum
Hoe handel je?

Trainingen en opleidingen voor politie


Ook politieagenten lopen steeds vaker tegen opstandig, vijandig en agressief gedrag aan. Politiemedewerkers hebben ruime bevoegdheden en een uitgebreide geweldsinstructie. De mond blijft het meest effectieve wapen en daarmee kunnen politiemedewerkers agressie en geweld voorkomen. Van politiemedewerkers wordt professionaliteit en een hoge frustratietolerantie verwacht. De agressietraining, de Doel Aanpak Analyse en beginselen van benaderingsfasen helpen en dragen zo bij aan de veilig publieke taak.

Algemeen opleidingsdoel


Naargelang de opleidingsbehoefte en wensen wordt er een doelstelling geformuleerd.Aan de hand van deze doelstelling wordt in overleg de training samengesteld.

Hieronder een selectie van de onderdelen welke deel uit kunnen maken van deze training:

  • Communiceren in spanningsvolle situaties
  • Agressietraining en agressiepreventie
  • Verbaliserend optreden
  • Openbare Orde Team
  • Situationeel leiderschap
  • Bike opleiding
  • Mentale weerbaarheid

Neem contact met ons op voor meer informatie.

OPLEIDINGSDUUR
OPLEIDINGSDUUR

  • Op aanvraag