Bureau Control

FOCUS

Als gespecialiseerd trainingsbureau richten wij ons op het ontwikkelen en verzorgen van maatwerktrainingen om agressie en geweld te voorkomen. Onze principes zijn eenvoudig, praktisch en door iedereen toe te passen. Wij maken medewerkers weerbaarder en leren hen om professioneel en adequaat te reageren in situaties met ongewenst en agressief gedrag. 

 

MAATWERK

Wij verzorgen maatwerktrainingen. Het is belangrijk voor het leerrendement en de ervaring van de deelnemer om de training 100% te laten aansluiten op de werkelijkheid. Na zorgvuldig onderzoek wordt elke training, op basis van wensen en behoeften, op maat ontwikkeld en verzorgd. Met dit maatwerk en de activerende didactische methodiek garanderen wij een maximaal leerrendement.

PRAKTISCH

Tijdens het praktijkgedeelte van de training ervaren deelnemers verschillende scenario's. Scenario's welke uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Het zijn géén rollenspellen, maar realistische praktijkscenario’s met trainingsacteurs op de werkvloer, dus daar waar de medewerker werkzaam is. Deelnemers passen de eenvoudige en praktische vaardigheden toe en krijgen, in een veilige leeromgeving, feedback van onze docent.

E-LEARNING

Wij bieden twee diensten digitaal aan: online voorbereidng en e-learning. De online voorbereiding heeft als doel de deelnemers op een gelijk niveau aan de training te laten deelnemen. Via Bureau Control Leerplein krijgt men inzage in de principes en vaardigheden. Met deze methodiek kunnen wij de trainingen in compacte vorm aabieden en is er meer ruimte en gelegenheid om scenario's te ervaren. Naast deze online voorbereiding bieden wij ook divere e-learning modules aan.

Wij trainen en trainden de medewerkers van: